Batterie Sonique (2011)

Underwater sound installation

Commissioned by Forsvarsbygg
Karljohansvern, Horten (Norway)

Batterie sonique: A peace inducing sonic underwater cannon for Karljohansvern, Horten.

Batteri Sonique is an addition to the artillery at Karljohansvern, an artillery which astonishingly enough has been lacking a sonic underwater cannon until now. Unlike traditional weapons, the sonic underwater cannon is not dangerous. On the contrary, it is a sonic anti-weapon, emitting soothing music. The music creates a harmonious, inclusive and friendly atmosphere, lowering aggression from hostile submarines in the Oslo Fjord. It promotes listening and reflection, leading to constructive cooperation across nations and cultures. During periods of low enemy activity, swimmers and tourists on board smaller boats can enjoy the music. The music can only be experienced with your head under water or in a boat that easily conducts sound. The mouth of the cannon lights up when sound is emitted, and there are “test shootings” every day at noon and 10 pm. Scientific experiments show that fish react positively to music played at moderate levels, as long as there are no sudden and unsettling noises.

Batterie sonique: En fredsstimulerende undervannslydkanon for Karljohansvern, Horten.

Batteri Sonique er et tilskudd til artilleriet på Karljohansvern som til nå har manglet en undervannslydkanon I motsetning til tradisjonelle våpen er undervannslydkanonen ikke farlig. Tvert i mot – den er et sonisk anti-våpen. Undervannslydkanonen sender ut beroligende musikk Musikken skaper en harmonisk, inkluderende og vennligsinnet stemning som får soldater på fiendtlige ubåter i Oslofjorden til senke aggresjonsnivået og innta en lyttende, reflekterende innstilling som fører til konstruktive samarbeid på tvers av nasjoner og kulturer.

I perioder med lav aktivitet fra fienden, kan badegjester og båtturister lytte til musikken. Musikken kan kun oppleves med hodet under vann, eller dersom man sitter i en fritidsbåt som leder lyd godt.

Når undervannslydkanonen er aktiv lyser det fra munningen. Det er prøveskytinger hver dag kl 12 og kl 22 Vitenskapelige forsøk viser at fisk er positivt innstilt til musikk avspilt på moderat nivå uten plutselige lydimpulser.