Ultima Oslo Contemporary Music Festival 2012
Artistic Director

Download festival programme
Photo: Ultima Oslo Contemporary Music Festival / Elisabeth Høiberg

Design: NODE Berlin Oslo

Programe Note

The List – Listen

Jeg elsker lister, og er hjelpeløs uten. Handlelister, to-do lister, spillelister, best-of lister, ønskelister, alle er de sentrale i mitt liv. I så stor grad at jeg vil påstå følgende, selv om det kan høres ut som en i overkant nerdete fetisj: En liste kan være et utmerket sted for eksistensiell erkjennelse.

Når det tyske magasinet Der Spiegel en gang intervjuet Umberto Eco om listenes betydning kk de følgende svar: «Listen er kulturens opprinnelse. Den er del av kunst- og litteraturhistorien. Hva ønsker kulturen? Å gjøre uendeligheten fattbar. Den vil også skape orden — ikke alltid, men ofte. Og hvordan, som menneske, møter man uendeligheten? Hvordan forsøker man å fatte det ufattelige? Gjennom lister, gjennom kataloger, gjennom samlinger i museer og gjennom leksikon og ordbøker»

Fritenkeren og romanforfatteren Denis Diderot og matematikeren Jean le Rond d’Alembert var redaktører for det som kanskje må betegne som listenes liste; Encyclopedien, det store, franske oppslagsverket som tok form i Paris midt på 17oo-tallet. Målet var ubeskjedent: Å samle verden og all verdens kunnskap i ett eneste stort leksikon. Litteratur- viteren Anne Beate Maurseth har skrevet doktoravhandling om Encyclopedien og sier «Man kan si at encyklopedien foregriper IT-teknologien fordi hvert oppslagsord har pekere til andre ord og artikler. Man leste dette verket på samme måte som man i dag tilegner seg kunnskap på Internett; ved å klikke seg fram og kombinere tekstelementer i nye og kanskje uventede sammenhenger».

Jeg har det ofte sånn når jeg lytter til musikk. Jeg lar tankene flyte fritt rundt og oppdager stadig nye og ofte uventede sammenhenger. På den måten har vi også tenkt når vi har satt sammen årets program på Ultimafestivalen. Hvor eller hvordan forbindelsene oppstår er det vanskelig å forutsi. Om det er i mellomrommene, mellom konsertene, på det skjøre klanglige mikronivået i et helt nyskrevet og aldri tidligere fremført verk, i en brutal musikalsk kollisjon, eller et helt annet sted. Det er heller ikke vesentlig. Det som er vesentlig er at vi lytter, for gjennom å lytte forholder vi oss åpne, og det er helt nødvendig.

Lars Petter Hagen

Artistic director