Category Archives: curatorialText

10 AMBITIONS by Lars Petter Hagen

1. Do projects that are urgent, where something valuable is at stake. If it’s not necessary, don’t do it. 2. Be relevant. The question of relevance is the question of musical quality. Good music is relevant, and the continuous discussion of the idea of quality in music is the core of a festivals activity. 3. […]

Pedalisten og romantikken i det reproduserende pianoet by Lars Petter Hagen

På begynnelsen av 1900-tallet, parallelt med utviklingen av grammofonplaten, ble det mekaniske pianoet utviklet. Tanken var enkel, demokratisk og kommersiell: folk skulle få musikk av høy kvalitet hjem i stua, uten selv å måtte stå for fremføringen. En vanvittig tanke på den tiden. Med det mekaniske pianoet kunne man lytte til de store komponisters verker […]

Meningsdannelse i Magne Hegdals musikk by Lars Petter Hagen

Meningsdannelse i Magne Hegdals musikk Med eksempel i “Form” for strykeorkester (2005) Kritikk Magne oppfordret meg til å være kritisk og det skal jeg forsøke å være, men det er ikke så lett. Magne er en udiskutabelt dyktig håndverker, han har masse erfaring, han er enormt kunnskapsrik og komposisjonene hans er svært gjennomarbeidet, strenge og […]

Gamle mestere by Lars Petter Hagen

Gamle mestere Ved et par anledninger har jeg skrevet musikk for symfoniorkester, og hver gang er det en overveldende opplevelse. Det handler vel om å være konfrontert med tradisjonens storhet, en følelse som plutselig blir veldig konkret når man står foran et orkester. Dagens symfoniorkesterformat er veldig knyttet til én periode – slutten av 1800-tallet […]

Morgenbladet topp 100 by Lars Petter Hagen

Mayhem: De Mysteriis Dom Sathanas De Mysteriis Dom Sathanas er ansett som et av de mest innflytelsesrike Black Metal album som noensinne er laget. Grunnene er sannsynligvis flere; suggererende, kompleks rytmikk, gjennomtenkt form, grandiose klanger, intens vilje. Men det er liten tvil om at albumets historie også bidrar til mytologiseringen. Plata ble påbegynt allerede i […]

Comments on Clarence Barlows paper ‘Musical Innovation and the Changing Role of Studios and Festivals’ by Lars Petter Hagen

Warsaw 25.09.10 For me it is, in one way, quite simple: Musical innovation is dependent on change. Which means that accepting change as a permanent situation is therefore a necessity, for anyone dealing with contemporary music. To me, as a festival director and composer, the most interesting consequence of the technological development that Clarence Barlow […]

Ettertiden lengter hjem by Erling Sandmo

Melankoli for sentimentale ironikere. «Historikerens rolle er en annen nå enn før,» sa den franske antikkhistorikeren François Hartog på et foredrag i Oslo for et par år siden, med et blidt sukk. «Fortiden synes å være ferdig utforsket, og i dag er historikeren redusert til å være sidekommentator til den kollektive erindring. Historikeren er ikke […]

Posthume Pasjoner by Eivind buene

Om Lars Petter Hagens fortvilelse Enhver tradisjon vil, når den blir gammel nok (kanskje allerede idet den blir «tradisjon») begynne å fetisjere sin egen fortid. I populærmusikken er denne prosessen godt i gang, noe ikke minst pop-teoretikeren Simon Reynolds beskriver på potent vis i boken Retromania: Pop Culture’s Addiction to Its Own Past. Om vi […]

Verdoppelte Emfpindsamkeit? by Emil Bernhardt

Perspektiven einer Gefühlsästhetik in der Musik von Lars Petter Hagen Die Kategorie des Gefühls ist in der musikalischen Analyse ein durchaus schwieriger Begriff. In unserem Verhältnis zur Musik – wie bei ästhetischen Erscheinungen überhaupt – spielen Gefühle aber eine recht zentrale Rolle. Dennoch ist die Kategorie des Fühlens unter anderem deshalb analytisch schwer zu behandeln, […]

Auferstanden aus Ruinen by Björn Gottstein

Norske Arkiver (2005) Kunstnerens fortvilelse foran de antikke fragmenters storhet (2010) Tveitt-fragmenter (2006) Sørgemarsj over Edvard Grieg (2007) To Zeitblom (2011) Some years ago I was organizing a radio talk. The talk was to be about the idea of the music studio in its broadest possible scope: from Lee Scratch Perry to IRCAM so to […]